Op 21 maart 2021 is het 70 jaar geleden dat de eerste Molukse KNIL-soldaten in Nederland aankwamen.
Met in hun kielzog Molukse vrouwen, belangrijke dragers van de Molukse cultuur. Deze historische gebeurtenis wordt met Mahina herdacht. 

Gezichtsportretten

De gezichtsportretten vormen een kennismaking met de vrouw met Molukse roots. Voor dit onderdeel zijn zo’n honderd vrouwen van verschillende generaties vastgelegd. Bij de portretten staat hun kracht en natuurlijke schoonheid centraal.

Diversiteit

De Molukse gemeenschap in Nederland is zeer divers. De gezichtsportretten tonen deze verscheidenheid door vrouwen met verschillende culturele achtergronden in beeld te brengen.

Persoonlijke verhalen

In combinatie met de gezichtsportretten worden er een aantal persoonlijke verhalen gepresenteerd. Deze verhalen gaan over diverse thema’s en zorgen voor meer diepgang.

Mahina gaat over de hedendaagse Molukse gemeenschap in Nederland.
Met beelden en verhalen brengen we de cruciale rol van de vrouw binnen deze gemeenschap in beeld.

Themaportretten

De themaportretten gaan inhoudelijk in op de belangrijke rol van de vrouw binnen de Molukse cultuur.

Zoektocht

Wie zijn wij? En waar komen wij vandaan? Aan de hand van drie thema’s gaan we samen met de vrouwen die model staan op zoek naar hun Molukse roots en portretteren we hen in de klederdracht van hun voorouders.

Verhalen en geluid

Het ervaren van de Molukse cultuur staat bij dit onderdeel centraal. Naast het themaportret presenteren we een persoonlijk verhaal en een muziekfragment over het desbetreffende thema.

Mahina is een drieluik: gezichtsportretten, themaportretten en een korte documentaire.
Die vertellen over toen, over nu, maar vooral ook over de toekomst van onze gemeenschap in de Nederlandse samenleving.

Korte documentaire

Met een documentaire belichten we de rol van de Molukse vrouw in het hedendaagse leven in de Nederlandse samenleving. In combinatie met de themaportretten levert dit onderdeel een mooi contrast op tussen het verleden, het heden en de toekomst.